Hướng nghiệp trực tuyến

Để thực hiện tư vấn trực tuyến các bạn cần hoàn thành các test trắc nghiệm sau:

  1. Test trắc nghiệm tính cách, khí chất.
  2. Test trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp của Jonh Holland.
  3. Test tìm hiểu xu hướng nghề theo đối tượng lao động.
  4. Test tìm hiểu hứng thú học tập.

Sau khi hoàn thành các test trắc nghiệm các bạn có thể gửi kết quả cho chúng tôi qua mail (huongnghiep35@gmail.com), messenger hoặc điền vào phiếu thông tin tư vấn hướng nghiệp phía dưới để được cán bộ tư vấn của chúng tôi tư vấn kĩ hơn: